Ruud van Uffelen

Projecten, programma's, conditionering, verbinding van vraag en aanbod

Verbeteren van landbouwbodem met grond uit projecten.

Gezondere bovengrond voor een effect op klimaat, voedsel, water en bodemdaling.

Daarmee meer circulair en beter afvalloos omgaan met grond uit projecten.