Missie

===

Werk aan klimaatmitigatie en klimaatadaptatie door verhogen van de verkracht van de bodem.

*

Laat bovengrond bestaan als bovengrond. Gebruik vrijkomende grond uit projecten op een maatschappelijk zo nuttig mogelijke manier.

*

Waardeer agrarische ondernemers voor het verzorgen van de bodem
Geeft pachters waardering voor structurele verbetering van bodem met een effect langer dan de pacht; Melioratierecht [BW boek 7 artikel 350] .

*

Erken en verhoog het bewustzijn “het gemeenschappelijke belang” van Nederlandse gezonde bodem.

*

Werk door het verbeteren van bodem met grond aan maatschappelijke opgaven:

circulair omgaan met grondstoffen;
wateroverschot en -tekort;
voedselproductie;
klimaat;
hoogwaterveiligheid.

*

Breng beleid, om te komen tot een gezondere bovengrond, tot uitvoering.
===

n