Missie

===

Laat bovengrond bestaan als bovengrond.
*

Gebruik vrijkomende grond uit projecten op een maatschappelijk zo nuttig mogelijke manier.
*

Waardeer agrarische ondernemers in de geest van het Melioratierecht [Pachtwet art 31]
voor het verzorgen en verbeteren van “het gemeenschappelijke belang” van Nederlandse gezonde bodem.

*

Werk door het verbeteren van bodem met grond aan maatschappelijke opgaven:

circulair omgaan met grondstoffen;
wateroverschot en -tekort;
voedselproductie;
klimaat;
hoogwaterveiligheid.

*

Breng beleid, om te komen tot een gezondere bovengrond, tot uitvoering.
===

n